บรรจุภัณฑ์

...
แบบที่ 1
...
แบบที่ 2 (เพิ่มกล่องละ 10 บาท)

ท๊อปปิ้ง (เลือกท๊อปปิ้ง 1 อย่าง)

...
ไข่ดาว
...
หมูยอ
...
กุนเขียง(+5 บาท)
...
ไข่เจียว (+5 บาท)

เมนูอาหาร

หมายเหตุ : * ข้าวผัดอเมริกันขั้นต่ำ 32 กล่อง, = ไม่มีท๊อปปิ้ง
หมายเหตุ : * ข้าวผัดอเมริกันขั้นต่ำ 32 กล่อง, = ไม่มีท๊อปปิ้ง
หมายเหตุ : * ข้าวผัดอเมริกันขั้นต่ำ 32 กล่อง, = ไม่มีท๊อปปิ้ง
หมายเหตุ : * ข้าวผัดอเมริกันขั้นต่ำ 32 กล่อง, = ไม่มีท๊อปปิ้ง